keskiviikko 10. marraskuuta 2021

ROKOTTAMATTOMILLA ON VASTUU VALINNASTAAN

Etelä-Suomen Sanomat 11.11.2021

Suositun letkauksen mukaan laki ei kiellä tyhmyyksien tekemistä. Tähän asti on usein jäänyt pimentoon siihen kaikesta päätellen sisältyvä perusoletus. Tämä vapaus koskee tyhmyyksien tekemistä omaan piikkiin, mutta se ei voi oikeuttaa esimerkiksi sairauden ja kuoleman uhkaa aiheuttavan taudin levittämiseen.

Tämä Pandoran lipas avautui, kun pääsi valloilleen koronapassin nostattama hurskastelu ihmisen perusoikeuksiin kuuluvasta mahdollisuudesta kieltäytyä koronarokotuksesta. Se vahingoittaa ensi sijassa kieltäytyjää itseään. Seurauksena voi olla sairastuminen ja joissakin tapauksissa kuolema. Kieltäytyjälle kuuluu tämä oikeus. Se on hänen juttunsa.

Rokottamattomuuden seurauksena voi olla myös sairaus tai kuolema tämän valinnan tehnen perheenjäsenille, ja sattumanvaraisesti kenelle tahansa. Laissa rangaistavaksi säädettyjen tekojen nimikkeistössä ei ilmeisesti ole ”hengenvaarallisen taudin tartuttamien”, tai muuta vastaavaa. Maallikon ajatusmaailmassa sellainen toiminta muistuttaa lähinnä pahoinpitelyä tai vielä rumempaa asiaa.

Koko väestöstä on ehkä noin prosentin verran ihmisiä, joiden on lääketieteellisin perustein syytä välttää koronarokotusta. Tällaiset terveysongelmat voidaan ilmeisesti yksilöidä lainsäädännössä ja vapautua niistä kärsivät rokotusvelvollisuudesta. On vaikea ymmärtää, miksi heidän lisäkseen myös muilla pitäisi olla oikeus kieltäytyä koronarokotuksesta.

Tosikkomainen juristeria ja yksilönvapauksien hurskas ylikorostus voi kuitenkin estää lakisääteisen pakon koronarokutukseen. Siitä syntyvän ongelman kiertäminen edes pääpiirteissään voisi onnistua lisäämällä koronapassin käyttöalaa.

Kulttuuri-, ravintola-, myymälä- ja urheilupalvelujen tarjoajilla pitää olla oikeus suojata asiakkaansa varmistamalla, että kaikilla näihin tilanteisiin kokoontuvilla on voimassa oleva koronapassi. Jos rokottamattomia harmittaa bileiden ja muiden rientojen estyminen, siitä tuskasta pääsee helposti eroon. Pitää hankkia rokotus ja passi. Jos hipiä ei kestä sitä ponnistusta, sitten pitää vaan alistua oman valinnan seurauksiin.

Koronarokotuksesta kieltäytyjät uskovat tietävänsä, että rokote on suurempi riski kuin tartunta. On kohtuullista toivoa, että joku osa tästä viisaudesta käytettäisiin valinnasta seuraavan vastuun kantamiseen. Rokottamattomalla on melko suuri todennäköisyys muuttua liikkuvaksi viruslingoksi, joka uhkaa kaikkia rokottamattomia, ja voi olla riski osalle rokotuksen saaneistakin.

On hyvin todennäköistä, että rokottamaton sairastuu ja alkaa levittää tartuttaa ympäristöönsä. Se kuormittaa sairaaloiden kapasiteettia ja vähentää muita sairauksia potevien ja kuolemanvaaraan joutuneiden ihmisten mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa kiireellistä hoitoa. Tällaisiin seurauksiin johtava toiminta ei voi kuulua ihmisen perusoikeuksiin.

Rokotuksesta kieltäytymisestä seuraa moraalinen velvoite pysyä pois koronapassilla suojatuista tilaisuuksista ja käyttää aina ja kaikkialla kasvomaskia, myös läheisten seurassa, paitsi jo nämä ilmoittavat suostuvansa heihin kohdistettuun tartunnan ja kuoleman vaaran.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti