keskiviikko 21. joulukuuta 2022

AHVENANMAA ON NATON JÄSENVALTION MAAKUNTA

  22.12.2022 ESS

Hallitus on lähettänyt Natoon liittymissopimuksen eduskuntakäsittelyyn. Ahvenanmaan maakuntahallituksen edustaja on osallistunut lain valmisteluun asiantuntijana. Menettelyssä ei ole esitetty Ahvenanmaan kansainväliseen asemaan liittyviä vastalauseita.

Ahvenenmaan kansainväliseen asemaan liittyvät sopimukset on lähetetty tiedoksi Genevessä 1921 tehdyn Ahvenanmaa-sopimuksen allekirjoittaneille valtioille, jotka ovat nyt Naton jäseniä.

Sopimukset on lähetetty myös Venäjälle, joka ei ole Geneven sopimuksen allekirjoittaja. Se kytkeytyy Ahvenanmaahan vain Neuvostoliiton Suomelle 1940 sanelemalla sopimuksella, joka avasi Neuvostoliitolle ja avaa nyt Venäjälle mahdollisuuden sotilastiedustelun läsnäoloon Ahvenanmaalla. Natoon pian kuuluvan valtion maakunnan pääkaupungissa liehuu Venäjän lippu.

On mielenkiintoista nähdä, miten Natossa suhtaudutaan Moskovassa 1940 tehtyyn pakkomenettelyyn perustuneeseen Ahvenanmaa-sopimukseen, joka loukkaa Suomen suvereniteettia. Lain perusteluista ei ilmene, että Venäjää oisi kuultu lakiesityksen valmistelussa.

Ulkoministeri totesi lain lähetekeskustelussa, että Nato-jäsenyys ei muuta Ahvenanmaan kansainvälistä asemaa. Se on Suomen valtioaluetta, jonka puolustukseen Suomi on varautunut, ei Geneven sopimuksen perusteella vaan siksi, että Suomi puolustaa koko valtioaluettaan - siis myös Ahvenanmaata - kaikissa olosuhteissa.

Lakiesityksen perusteluiden mukaan Naton perustamissopimus ei sisällä Ahvenanmaan itsehallinnon piiriin kuuluvia määräyksiä. Ahvenanmaa-sopimukset eivät estä Suomen liittymistä Natoon eivätkä ole ristiriidassa Pohjois-Atlantin liiton perustamissopimuksen kanssa.

Natoon liittymien vahvistaa jo vuosikymmenet vallinneen käytännön. Geneven Ahvenanmaa- sopimuksen kanonisoima unelma aseettomuudesta voi toteutua vain syvän rauhan ja kansainvälisen harmonia oloissa. Siksi Suomi on vuodesta 1939 lähtien vastannut myös tämän saariston sotilaallisesta turvallisuudesta.

Kun Geneven sopimuksen allekirjoittajat ovat myös Naton jäseniä, Ahvenanmaan asemaan liittyvä ristiriitoja ei ilmeisesti synny, mutta Venäjän konsulaatti Maarianhaminassa on historian outo haamu, ruman menneisyyden röyhkeä jätös.

Suomi on jo vuosikymmeniä noudattanut Pax-periaatetta, joka mitätöi sen suvereniteettia loukkaavat kansainvälisten sopimusten artiklat. Kansainvälinen yhteisö on hyväksynyt tämän menettelyn. Suomi ei kuitenkaan vielä ole ponnistautunut siihen liikkeeseen, että Venäjän konsulaatti karkotetaan Ahvenanmaalta. Nyt se on lopultakin tehtävä. Heti Nato-jäsenyyden asututtua voimaan.

keskiviikko 7. joulukuuta 2022

TURKKI ON NATON HÄIRIKKÖ

8.12.2022 ESS

Turkki on Naton pitkäaikaisimpia jäseniä, vaikka ei sentään ollut sen perustajaryhmässä. Viime aikoina se on ostellut Venäjän parhaita asejärjestelmiä ja häiriköinyt uusien jäsenten hyväksymisprosesseja. Omahyväisen mahtailun jälkeen se on sentään armosta hyväksynyt tulokkaat hienompiensa joukkoon.

Nyt Turkki on keksinyt erilaisia koukkuja, joihin se ripustaa Suomen ja varsinkin Ruotsin Nato-jäsenyyden. Toistuvista hurskaista lupauksista huolimatta kukan ei voi arvata, mitä Turkki todella tekee. Sen presidentinvaalista on turha odottaa muutosta. Diktatuurierien erityisominaisuuksiin kuuluu, että vaalitulokset yllättävät suuren johtajan suurella suosiolla.

Venkoilu Ruotsi ja Suomen jäsenyyden kansa ei kohdistu niinkään pohjolan demokratioihin vaan kuuluu Turkin tavanomaiseen käytöskulttuuriin. Paitsi yhdellä ulottuvuudella. Vuosikymmenien mittaan Natoon on tullut jäseniä, jotka eivät niinkään lisää Naton puolustuksen tehoa vaan lähinnä tuovat liittokunnalle uusia vastuita, joiden kantamiseen uudet jäsenet eivät pysty osallistumaan. Niiden jäsenyyden jarruttelu ei paljon haittaa isoa kokonaisuutta,

Ruotsi ja Suomi ovat toista maata. Niiden jäsenyys parantaa Naton puolustustehoa Itämerellä. Se on Turkin hallitseman Dardanellien salmen rinnalla Naton eurooppalaisen vastuualueen herkimpiä riskialueita. Ruotsin ja Suomen jäsenyyden torjunnalla Turkki vahingoittaa Natoa.

Miten kauan puolustusliitto sietää jäsenen käytöstä, joka haittaa Naton vahvistamista ja on ristiriidassa Pohjos-Atlantin sopimuksen kolmannen artiklan kanssa? Sietämättömän tilanteen korjaamiseen tarvitaan sopimustekstin uutta muotoilua tai sen täsmentämistä kaikkia jäsenmaita sitovalla tulkinnalla.

Se tuhoaisi Naton huoneentaulun kauneimman koristeen, joka on yksimielisen päättämisen periaate. Niin täytyy nyt vaan tehdä. On päästävä eroon yhden jäsenvaltion tai piennen jäsenryhmän terrorista järjestön etua ja jäsenistön enemmistöä vastaan. Määräenemmistöllä päättäminen kuuluu luonnostaan demokraattisten yhteisöjen elämään.

Naton pitkän historian aikana sen perussopimuksen keskeisistä sisältöä ei ole muutettu. Silti puolustusliiton on sopeuduttava siihen, että melkein kolminkertaistuneen jäsenistön kanssa eläminen on eri asia kuin toiminta kahdentoista samanmielisen perustajavaltion kesken viime vuosisadan puolenvälin aikoihin.

Ikuisen muuttumattomuuden nimiin vannovat organisaatiot ovat usein vaipuneet historian hämärään tavoitteitaan saavuttamatta. Naton on ryhdistäydyttävä ja remontoitava rakenteensa nykyisten olosuhteiden mukaiseksi.